Jean Pierre Becerra
LOS 14 INCAS
Huascar
Capac Yupanqui
Sinchi Roca
Amari Yupanqui
Huiracocha
Huayna Capac
Maita Capac
LLoque Yupanqui
Inca Roca
Manco Capac
Pachacutec
Ataualpa
Yahuar Huaca
Tupac Yupanqui